Όροι Εγγύησης

Η εταιρεία μας παρέχει γραπτή εγγύηση 5 και 7 ετών (αναλόγως του προϊόντος), η έναρξη ισχύος της οποίας αποδεικνύεται από την ημερομηνία αγοράς που σημειώνεται επί του παρόντος εντύπου.

Η εγγύηση καλύπτει:

Οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος, το οποίο αποδίδεται, κατόπιν διεξαγωγής δικού μας τεχνικού ελέγχου, σε κατασκευαστικό λάθος και προβλέπει, χωρίς καμία επιβάρυνση του αγοραστή: για τους πρώτους 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, την αντικατάσταση του στρώματος με ένα άλλο προϊόν, ιδίου τύπου, ποιότητας και διαστάσεων και για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της εγγύησης, την επισκευή του στρώματος.

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

Ελάττωμα του προϊόντος, το οποίο οφείλεται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του από τον αγοραστή, όπως ενδεικτικά:

– λερωμένη, σχισμένη η’ παραμορφωμένη επιφάνεια στρώματος

– παραμόρφωση του στρώματος από κακή τοποθέτηση του πάνω σε ακατάλληλες επιφάνειες.

– παραμόρφωση από χρήσεις, όπως με σίδερο ή έκθεση σε συνθήκες εκτός οικίας.

– Η εγγύηση των στρωμάτων και μαξιλαριών δεν καλύπτει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη σκληρότητα ή σε άλλες ιδιότητες που δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες ανατομικότητας του προϊόντος.

– Η εγγύηση δεν καλύπτει αλλαγές στο προϊόν που μπορούν να προκαλέσουν ορατή αλλοίωση κάτω των 2 εκατοστών.

 

Σε περιπτώσεις πρόκλησης φθοράς λόγω υπαιτιότητας του αγοραστή, παρέχεται η δυνατότητα επισκευής του στρώματος με χρέωσή δική του.

Για να ισχύει η εγγύηση απαιτούνται:

– Η κατοχή του στρώματος από τον αναγραφόμενο στο έντυπο εγγύησης και την απόδειξη λιανικής-τιμολόγιο αγοραστή.

– Το έντυπο εγγύησης.

– Η απόδειξη λιανικής-τιμολόγιο, την οποία παραλαμβάνει ο αγοραστής με την αγορά του στρώματος.